Izrada demo snimke u Apple Garagebandu

prvi dio

GarageBand

Garage Band je polu-profesionalan program za izradu raznih kompozicija, od radio džinglova, demo snimaka, pa do cijelih pjesama. Izrađen je vrhunski, veoma je intuitivan, stoga je proces izrade bilo kakve pjesme u njemu – lagan. Ovaj tekst obrađuje detaljno, korak po korak, izradu jedne pjesme u Garage Bandu.
Najprije bih ukratko opisao glavne dijelove Garage Banda. Kad pokrenete program, otvorit će se ovakav prozor:

A odmah iza njega ovakav:
Izgled samog programa prikazan je na slici ispod. Zelena “Grand Piano” traka sa slikom klavira sadrži opcije za taj instrument, uključujući i glasnoću, mute, solo, itd.
Veliki sivi dio na dnu programa ima 3 dijela. Krajnji lijevi dio sadrži po redu gumbe za novu traku, “track info” ili informacije o traci, gumb za Apple loopove i gumb za detaljno uređivanje trake. Srednji dio sadrži gumb za snimanje, pa pauzu, play, loop itd, a kraj njega je display koji sadrži brojač doba, taktova, tempo i tonalitet skladbe, koji se kao i tempo može od tamo i mijenjati. Krajnji desni dio sadrži glavni volumen cijele snimke.
Na lijevom dijelu tog sivog bloka je gumb za detaljno uređivanje trake, onaj sa škaricamaOn dovede prozor koji se sastoji od 2 dijela:


Izrada Demo Snimke
Sada bih počeo sa opisom izrade probne pjesme, uz komentare, slike i uvođenjem novih funkcija programa. Prije no što sam počeo baratati instrumentima, trebam postaviti tempo. Tempo sam promijenio na
103 pomoću “displaya” na dnu u sredini.


Prvo trebam bubanj za svoju pjesmu. Naravno, možemo sami odsvirati svoje dionice za bubanj, bilo putem klavijature ili pravog bubnja. No, ja ću odabrati opciju “Apple loops”. Apple loops izbornik se nalazi na donjoj lijevoj strani sivog izbornika, iza ikonice s okom
Prozor koji se otvori izgleda ovako:


Odabrao sam “Simple Funk Beat 5″ i odvukao ga ispod trake gdje je klavir.
Slijedeće nam treba zvuk Clavineta. Odabrati ću traku gdje je originalno klavir, pa pritisnuo gumb sa slovom “i”


U donjem lijevom kutu sivog dijela otvara se ovakav prozor:
Ovo je dio programa gdje izabirete skupinu instrumenata (lijevi stupac), a zatim instrument (desni stupac).Na gornjem dijelu prozora nalazi se izbornik s instrumentima, a donji dio sadrži detalje (“Details”), tj. efekte koje možete dodavati na zvuk instrumenta. Dva su prazna polja za koja odaberete određene efekte (phaser, flanger, chorus…), a reverb, echo, compressor i eaquliser se mogu lako podesiti pomoču “slidera”. Dolje je slika popisa nekih efekata:

Ja sam sa popisa odabrao “Flanger”. Kada kliknete određeni efekt, automatski će se otvoriti odgovarajući prozor, na kojemu možete detaljno podesiti taj efekt. Ja sam, na primjer, za zvuk clavineta odabrao flanger, pa sam dobio ovakav prozor:
Kada sam podesio flanger po vlastitom ukusu, zatvorio sam prozor. Clavinet je sada spreman za snimanje, Slijedeća stvar na popisu je bas. Prije no što snimim clavinet, moram snimiti bass gitaru po bubnju.
Za to moram napraviti novu traku, pritiskom na gumb za plusićem:
Pritiskom na taj gumb otvorio sam novi prozor koji se sastoji od dva dijela.
O mom odabiru u tom prozoru ovisi hoću li napraviti traku pogodnu za snimanje softwarskog instrumenta pomoću moje klavijature, ili pravog instrumenta (prava bass gitara).


Moj odabir je bio “Software instrument track”, prikazan na lijevoj slici. Koristeći se istim tim prozorom, odabrao sam zvuk bass gitare. Kada krenete snimati određeni instrument, kliknite na njegovu traku (zelenu, sa slikicom i imenom) i stisnite okrugli rumb “rec”.
Sad kad je ritam sekcija snimljena, mogu snimiti clavinet. Ponovio sam isti postupak kao i sa bass gitarom, demo snimka već zauzima svoj oblik. Za kraj sam odlučio nasnimiti i dionicu na Fender Rhodes klaviru, pa sam ponovio stari proces i dodao novu traku, odabrao “Electric Piano” sa opcije “Software instrument track” i snimio ga.
Na kraju sam još 2-3 puta preslušao cijelu snimku, stišao neke instrumente, neke pojačao (npr, bubanj je bio preglasan u odnosu na Rhodes i clavinet, a bass se nije uopće čuo).
Nakon 15 MINUTA RADA moj GarageBand prozor izgleda ovako:
Rezultat
izradio sam kratak primjer od 30 sekundi, ukupno mi je za sve trebalo 15 minuta rada, ako ubrojimo sva preslušavanja i snimanja traka iznova.

primjer-1


U slijedećem nastavku:
Snimanje live instrumenta.