Zahvaljujemo Vam na interesu i aktivnosti u njezinim grupama i projektima.
 
Molimo Vas da uplatite članarinu za 2014. g u iznosu od 100.- Kn,
kako bismo mogli financirati neophodne troškove funkcioniranja udruge.
 
Članarinom u udruzi dobivate mnoštvo prednosti i pravo sudjelovanja u projektima Udruge i njezinih članova.
 
Svoje uplate pošaljite na:
 
HRVATSKA UDRUGA GLAZBENIKA VARAŽDIN
Ive Režeka 12
42000 Varaždin
HR8524840081106037245 (RBA banka)
(ako plaćate internet bankarstvom stavite poziv na broj 99)
pod opis plaćanja upišite "ČLANARINA za 2014 (Ime), (Prezime)"
 
Nakon uplate pošaljite svoje osnovne podatke na e-mail udruge hugudruga@gmail.com ukoliko ste novi član.